Her bir konunun sonunda o konuya özel hazırlanan testler ile öğrenim sürecini bir teste tabi tutuyoruz. 

Konular hakkında çeşitli formatlarda sorular sorarak farklı soru tiplerine ne tür cevaplar verildiğini, öğrenilen bilgilerin çok yönlü kullanılıp kullanılmadığını anlamaya yönelik ipucuları yerleştiriyoruz.

 Soru çözümlerinde başarı getirecek olan net bilgiler ile öğrencilerin kazanım odaklı testlerden başarıyla geçmesini sağlıyoruz.

 Böylece ezbere bir yaklaşım yerine sonuç odaklı yaklaşarak konuların kavranmasını sağlıyoruz.

 

×